Menu

Otwarcie GALERII KSIĄŻKI

Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI od 18 maja br. przywraca funkcję wypożyczania i zwrotu zbiorów - jednak na innych zasadach. W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym musi zadbać o nasze wspólne  bezpieczeństwo.

Czytaj dalej...

Miejski Park and Ride już gotowy

Parking wielopoziomowy typu Park and Ride, na którym będzie można zostawić samochód i przesiąść się na komunikację publiczną zostanie otwarty w czerwcu. To pierwszy taki obiekt w Oświęcimiu. W połączeniu z nowym dworcem zupełnie zmienił wygląd ulicy Powstańców Śląskich i zaniedbanych terenów pokolejowych po dawnym hotelu Glob.

Czytaj dalej...

Straż miejska będzie kontrolować

Straż Miejska w Oświęcimiu od dzisiaj na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego została poddana zwierzchniemu nadzorowi policji. Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut uzgodnił zasady współpracy strażników miejskich z komendantem powiatowym policji insp. Robertem Chowańcem.

Czytaj dalej...

Potrzebujesz zakupów lub leków?

 

W mieście działa Centrum Pomocy dla Osób Potrzebujących. Oferta jest skierowana głównie do osób starszych z miasta Oświęcimia, najbardziej narażonych z powodu pandemii koronawirusa. Koordynatorem działań wspierających oświęcimskich seniorów jest Dzienny Dom Pomocy.

Czytaj dalej...

Kwarantanna

*Oryginalny dokument zamieściliśmy w załączniku do artykułu.

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Rada Miasta Oświęcim

Oświęcim, 24-03-2020 r.


Szanowny Pan Janusz Chwierut
Prezydent Miasta Oświęcim


Na podstawie stosownych przepisów od 20 marca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COVID-19.
Obowiązkiem radnych i Prezydenta Miasta jest podejmowanie decyzji wychodzących naprzeciw potrzebom Mieszkańców Oświęcimia, czasem trudnych, ale koniecznych i wyprzedzających możliwe, jeszcze bardziej dramatyczne scenariusze rozwoju pandemii. Dostrzegając obecną trudną sytuację i koncentrując się na tym, co dla wszystkich najcenniejsze tj.: zdrowiu i życiu oraz w związku z informacją o działaniach dotyczących przygotowań punktów ewentualnej kwarantanny dla Mieszkańców Oświęcimia, wnosimy o przedłożenie pilnej informacji, czy obiekty będące w kompetencji Prezydenta Miasta, jak np.: Hotel Olimpijski, który obecnie zapewne pozostaje pusty - jest przygotowany do ewentualnego przyjęcia na kwarantannę Mieszkańców Oświęcimia? Zdajemy sobie sprawę, że miejsca do ewentualnej kwarantanny wskazuje starosta powiatu, w naszym przypadku Starosta Oświęcimski Pan Marcin Niedziela i wiedząc, że pozostają Panowie w stałym kontakcie, kierujemy przedmiotowy wniosek o informację w zakresie przygotowań do przyjęcia osób na kwarantannę w obiektach miejskich, będących w kompetencji Prezydenta Oświęcimia.

Z poważaniem
Krzysztof Kuczek
Waldemar Łoziński
Jakub Przewoźnik

Czytaj dalej...

Policjanci czuwają

Policjanci powiatu oświęcimskiego patrolując ulice, kontrolują miejsca, które zgodnie z wprowadzonymi przepisami,  związanymi z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa, powinny być zamknięte. Sprawdzają też, czy dzieci i młodzież stosują się do zaleceń, i w wolnym od lekcji czasie, nie grupują się na placach zabaw czy skateparkach.

Czytaj dalej...
The most visited gambling websites in The UK