Menu

Stypendia dla studentów

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu przyznał pierwsze stypendia dla studentów medycyny, którzy po ukończeniu studiów podejmą pracę w Powiatowym Szpitalu w Oświęcimiu. Miesięcznie to kwota 2 tys. zł na osobę wypłacana od 1 października 2017 r.

Stypendia otrzymało osiem osób. Dla pięciu będą one wypłacane do 30 czerwca 2018 r., a dla trzech do 30 czerwca 2020 r.

W ostatnich latach w Polsce obserwowany jest znaczący niedobór lekarzy specjalistów. Brak specjalistów na rynku pracy stanowi coraz większy problem również dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

– Wzmocnienie lokalnej kadry lekarskiej jest więc istotnym czynnikiem utrzymania dotychczasowej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu. Wypracowaliśmy system zachęt, m.in. poprzez przyznawanie ze środków Powiatu pomocy finansowej dla studentów uczelni o kierunku lekarskim. Zainteresowanie naszą propozycją pozwala sądzić, że jest to skuteczne działanie w celu pozyskiwania lekarzy – mówi wicestarosta Jarosław Jurzak.

Pomoc materialna jest przyznawana studentowi od trzeciego roku studiów, który kształci się na kierunku lekarskim, nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej, nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w okresie na który ubiega się o przyznanie stypendium. Najważniejszym warunkiem jest  jednak zobowiązanie się do podjęcia zatrudnienia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, niezwłocznie po zakończeniu kształcenia i uzyskaniu tytułu specjalisty.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.
Pamiętaj, nie jesteś tu sam. Jakość komentarza, świadczy o kulturze osobistej komentującego.

Powrót na górę
The most visited gambling websites in The UK