Menu

Zator z nowym komisariatem

W dniu 11 marca 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Zator odbyła się konferencja prasowa dotycząca rozpoczętej budowy nowego Komisariatu Policji w Zatorze. W spotkaniu wziął udział Burmistrz Zatora Mariusz Makuch, Wójt Gminy Przeciszów Tomasz Kosowski,  Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu insp. Robert Chowaniec oraz Komendant Komisariatu Policji w Zatorze Sławomir Habas.

Podczas konferencji została przedstawiona prezentacja multimedialna przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu omówił szczegóły projektu architektoniczno-budowlanego  nowoczesnej i dostosowanej do współczesnych standardów przyszłej jednostki Policji w Zatorze. Komendant podkreślał, że policjanci i pracownicy powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki służby i pracy, a mieszkańcy i turyści godne warunki w jakich będą przyjmowani.  

Burmistrz oraz Wójt w swoich wystąpieniach podkreślili, że sprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zatora, Przeciszowa oraz miejscowości znajdujących się na terenach obu gmin, a także bezpieczeństwa ponad  miliona turystów przyjeżdzających co roku do Doliny Karpia, jest dla nich priorytetem. A dofinansowanie budowy takiego obiektu z całą pewnością będzie miało wpływ na odpowiednią obsługę osób, które będą potrzebować pomocy Policji.

Komendant Komisariatu Policji w Zatorze stwierdził, że budynek w którym aktualnie ma siedzibę  komisariat to budynek jednorodzinny, który w roku 1995  został zaadaptowany na potrzeby Policji. Oczywiście warunki są skromne i niedopasowane do dzisiejszych standardów, a także  rozwijających się turystycznie miasta i gminy Zator oraz gminy Przeciszów. W związku z tym budowa nowoczesnego komisariatu jest koniecznością.

Następnie Burmistrz, Wójt oraz Komendanci, a także przedstawiciele mediów przeszli na plac budowy, gdzie aktualnie trwają prace budowlane.

O inwestycji w bezpieczeństwo…

Budowa nowego obiektu Policji w Zatorze ma na celu poprawę warunków obsługi obywateli, podniesienie standardu pracy policjantów i pracowników Policji oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Zator, Gminy Przeciszów, a także turystów przyjeżdżających do stolicy  Doliny Karpia i  znajdujących się tam parków rozrywki.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się już w marcu 2017 od podpisania aktu notarialnego dotyczącego przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przez Urząd Miasta i Gminy Zator 26 arowej działki przy ulicy Juliusza Słowackiego z przeznaczeniem pod budowę nowego komisariatu Policji. Podczas tego samego spotkania Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Burmistrz Zatora oraz Wójt Gminy Przeciszów podpisali porozumienie trójstronne w sprawie wspólnego finansowania budowy nowej siedziby zatorskiej Policji w ramach funduszu „Wsparcia Policji”. 

W 2018 Urząd Miasta i Gminy Zator sfinansował projekt  architektoniczno-budowlany. Działka na której rozpoczęta została budowa komisariatu znajduje się w centrum Zatora w pobliżu drogi Krajowej Nr 44, blisko parków rozrywki oraz centrum handlowego. Powstaje tam nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek wraz z garażami i parkingami zewnętrznym i wewnętrznym.  Obiekt będzie spełniał aktualne wymogi standaryzacji jednostek Policji .

Koszt budowy dostosowanego do obecnych standardów Komisariatu Policji  w Zatorze szacowany jest  na ponad 3 miliony złotych. Głównym inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, którą na bazie porozumienia z 2017 w sfinansowaniu budowy wesprą Miasto i Gmina Zator oraz Gmina Przeciszów w łącznej kwocie blisko 1,5 mln zł.

Docelowo w pomieszczeniach  zaprojektowanego budynku Komisariatu Policji w Zatorze może zostały dla 25 policjantów i pracowników Policji. Otwarcie nowej siedziby zatorskich policjantów planowane jest na początek 2020 roku

Źródło: KPP Oświęcim

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.
Pamiętaj, nie jesteś tu sam. Jakość komentarza, świadczy o kulturze osobistej komentującego.

Powrót na górę
The most visited gambling websites in The UK