Menu

Święty Maksymilian został patronem naszego Powiatu

Foto: wikipedia Foto: wikipedia

Stolica apostolska wydała dekret ustanawiający świętego Maksymiliana Marię Kolbego patronem Ziemi Oświęcimskiej. Dekret, kierowany na ręce ks. biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej, podpisał Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kardynał Robert Sarah.

Procedurę kościelną ustanowienia św. Maksymiliana Kolbego patronem Ziemi Oświęcimskiej rozpoczął biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, do którego z prośbą w tej sprawie wystąpił Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec, realizując w ten sposób uchwałę Rady Powiatu podjętą 29 listopada 2017 r.

Dekret stolicy apostolskiej zostanie oficjalnie ogłoszony 14 sierpnia,  podczas corocznych uroczystości ku czci św. Maksymiliana organizowanych na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau w rocznicę męczeńskiej śmierci świętego.

-Ze względów historycznych, w szczególnych przypadkach,  dotyczących podniosłych okoliczności, Rada Powiatu w Oświęcimiu praktykuje używanie nazwy Ziemia Oświęcimska w rozumieniu obszaru całego Powiatu Oświęcimskiego, który w kontekście przedmiotowej sprawy znajduje się głównie w obszarze Diecezji Bielsko-Żywieckiej ale i częściowo Krakowskiej. Dlatego potrzebna będzie pozytywna opinia w tej sprawie Metropolity Krakowskiego, o którą wystąpi Ordynariusz Bielsko-Żywiecki  – wyjaśnia starosta.

Wszystko rozpoczęło się od wniosku do władz powiatu wystosowanego przez o. dr. Piotra Cubera, Gwardiana Klasztoru Niepokalanego Poczęcia NMP  w Harmężach. Przy klasztorze tym działa  Centrum Świętego Maksymiliana. Wniosek był  prośbą o wystąpienie do Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej Biskupa Romana Pindla, w sprawie ustanowienia Świętego Maksymiliana Kolbego patronem Ziemi Oświęcimskiej. Wniosek poparty został odrębnymi pismami różnych środowisk. Do inicjatywy dołączyli się dziekani z Ziemi Oświęcimskiej, proboszczowie parafii Dekanatu Oświęcimskiego, Bractwo Trzeźwości przy Parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu, „Rycerstwo Niepokalanej” Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu,  Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Rada Powiatu w Oświęcimiu uznając zasadność wniosku, popartego przez różne środowiska społeczne i instytucje, upoważniła Starostę Oświęcimskiego do wystąpienia w tej sprawie do Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

– Chociaż idea ustanawiania patrona dotyczy procedur kościelnych, to stosowaną praktyką jest uczestnictwo lokalnych władz świeckich w inicjowaniu działań na jej rzecz. Pozostawiając stronie kościelnej ocenę uwarunkowań religijnych sytuacji należy zauważyć, że działalność i postawa Świętego Maksymiliana promuje uniwersalne wartości, z których wynika troska i poświęcenie na rzecz drugiego człowieka – mówi starosta Zbigniew Starzec.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy – „Męczeńska śmierć w obozie KL Auschwitz identyfikuje Świętego Maksymiliana Kolbego z Ziemią Oświęcimską i w sposób szczególny uprawnia jej mieszkańców do poczucia się depozytariuszami przesłania, które płynie z oddania swojego życia dla ratowania innego ludzkiego istnienia. Postać Świętego obecna jest w sferze aktywności powiatu oświęcimskiego. Święty Maksymilian jest patronem powiatowego szpitala, a samorząd powiatowy jest jednym z organizatorów corocznej Sesji Kolbiańskiej poświęconej aspektom moralnym trudnych wyborów i jednoznacznych postaw wobec zła, niesprawiedliwości i przemocy. W tym kontekście zasadnym jest przyjęcie uchwały i wystąpienie z wnioskiem o ustanowienie Świętego Maksymiliana Kolbego patronem Ziemi Oświęcimskiej”.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.
Pamiętaj, nie jesteś tu sam. Jakość komentarza, świadczy o kulturze osobistej komentującego.

Powrót na górę
The most visited gambling websites in The UK