Menu

Kamień wmurowany

[Poręba wielka] Kamień węgielny przybrał kształt kapsuły, która przeniesie w czasie dokumenty i świadectwa starań o nową szkołę w Porębie Wielkiej. 19 czerwca został on uroczyście wmurowany w fundamenty przez wójta Gminy Oświęcim Alberta Bartosza oraz przedstawicieli środowisk i instytucji, których działania sprawiły, że między parkiem a Domem Ludowym ruszyła budowa.

Cichym bohaterem ceremonii okazał się Bronisław Jania. Emerytowany dyrektor porębskiej podstawówki nie krył wzruszenia, dziękując wójtowi, bo, jak stwierdził, czekał na tę szkołę 65 lat. Zasługi pana Bronisława dla uczniów i całej społeczności podkreślali zarówno sołtys Maria Brombosz, jak i wójt Albert Bartosz, który przyznał:
– Ta chwila jest dla mnie nie tylko źródłem ogromnej satysfakcji jako wójta Gminy Oświęcim, ale również powodem szczerej ludzkiej radości. Jestem przekonany, że nowa szkoła będzie nie tylko dumą Poręby Wielkiej, ale również namacalnym dowodem na siłę waszych marzeń.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Śreniawski komplementował dyrektora Janię:
– To człowiek-orkiestra, który zawsze i wszędzie zabiegał o sprawy Poręby Wielkiej, a szkoła to było jego oczko w głowie.
Przewodniczący podkreślił też rolę inicjatywy radnych z Poręby, które z pomocą mieszkańców złożyły petycję podpisaną przez 1300 osób.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Małgorzata Bucka długo wyliczała osiągnięcia podopiecznych: wyniki egzaminów końcowych, wysokie lokaty w konkursach matematycznych i plastycznych, a także sukcesy w zawodach sportowych – pomimo braku sali gimnastycznej. Pani dyrektor poprosiła następnie uczniów, żeby wszystkim gościom, bez których poniedziałkowa uroczystość nie doszłaby do skutku, wręczyli róże wdzięczności. Wójt Albert Bartosz został obdarowany całym bukietem oraz rysunkiem przedstawiającym przyszłą szkołę.

Akt Erekcyjny odczytała sołtys Maria Brombosz. Głosi on:
"Celem inwestycji jest poprawa warunków nauki uczniów i pracy nauczycieli oraz rozwój tej instytucji, która pełnić będzie również funkcję kulturalną , sportową i rekreacyjną, służąc integracji społeczności Poręby Wielkiej.
W murach nowej szkoły, przy współudziale rodziców kształtowany będzie człowiek światły, świadomy swojej wartości, sprawnie funkcjonujący w nowoczesnej rzeczywistości, wrażliwy na potrzeby innych i podejmujący działania na rzecz społeczności lokalnej i dobra wszystkich Polaków".

Dokument ten został podpisany przez przedstawicieli instytucji zaangażowanych w przedsięwzięcie. Radna Bernardyna Bryzek umieściła go w kapsule czasu razem z "Krótką historią Wielkiej Sprawy" (czyli rysem dziejów szkoły w Porębie Wielkiej), uchwałą Rady Gminy Oświęcim w sprawie budowy, podpisami mieszkańców z pamiętnej petycji oraz rysunkiem powstającego gmachu podpisanym przez wszystkich uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej. Do kapsuły trafiła też fotografia pałacu –jak zauważyła dyrektor Bucka, od tej pory można go już nazywać "starą" szkołą.

Tak przygotowany kamień węgielny został poświęcony przez księdza proboszcza Stanisława Sadlika i wmurowany rękami oddanych sprawie ludzi w fundament, na którym staną nowe szkolne mury w Porębie Wielkiej. O szczególnym charakterze uroczystości wymownie świadczy fakt, że zamiast o inwestycji wszyscy mówili tego dnia o spełnionym marzeniu.

W uroczystości – prócz wyżej wymienionych osób – wzięli udział także m.in. przewodniczący komisji Oświaty Rady Gminy Jacek Mydlarz, st. wizytator kuratorium oświaty Ewa Kantyka, dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Halina Musiał, dyrektor Przedszkola Samorządowego Dorota Nowak, sekretarz Gminy Oświęcim Robert Dziuba, prezes Zarządu Zakładu Komunalnego Tomasz Czubek, przedstawiciele Rady Rodziców oraz liczne grono uczniów, opiekunów i wychowawców.

Źródło: Redakcja "Oświęcimska Gmina"

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.
Pamiętaj, nie jesteś tu sam. Jakość komentarza, świadczy o kulturze osobistej komentującego.

Powrót na górę
The most visited gambling websites in The UK