Menu

Kasujemy ulicę Fika

W związku z prowadzoną sprawą dotyczącą nazwy ul. Ignacego Fika, która była rozpatrywana w kontekście zapisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 744 z póz. zm.) przekazujemy do infonnacji mieszkańców Zarządzenie Zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Tomasza Arciszewskiego w mieście Oświęcim.

Czytaj dalej...
The most visited gambling websites in The UK