Menu

Segregacja odpadków Wyróżniony

Z uwagi na występujące niekorzystne zjawisko związane z negatywną estetyką altan śmietnikowych - miejsc zbierania odpadów przeznaczonych dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej – informujemy, że w Oświęcimiu obowiązują ogólne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

  1. W mieście jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych tj. papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła, które należy wrzucać do pojemników (dzwonów) znajdujących się w pobliżu altan śmietnikowych lub innych wyznaczonych miejscach.
  2. W Oświęcimiu funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-i zlokalizowane przy ul. Bema 12 i ul. Szewczyka 3. Każdy mieszkaniec możne dostarczyć następujące tam odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, zużyte opony z samochodów osobowych, odpady remontowe i inne pochodzące z gospodarstw domowych, za które nie jest pobierana opłata.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od godziny 8.00 do 13.00.

  1. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpady wielkogabarytowe i inne należy dostarczać do PSZOK-ów lub magazynować w taki sposób, aby zapewnić dostęp do pojemników i nie pogarszać estetyki miejsca zbierania odpadów.
  2. Odpady przeterminowanych leków można bezpłatnie oddać w 11 aptekach w mieście.
  3. Zabrania się wsypywania odpadów remontowych tj. gruzu do pojemników przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne. Należy je dostarczać do PSZOK-ów lub zbierać                            w workach w taki sposób, aby nie zaśmiecać miejsc przeznaczonych do zbierania odpadów.
  4. Odpady komunalne zmieszane należy wrzucać do pojemników znajdujących się w altanach śmietnikowych lub innych wyznaczonych miejscach, które obsługiwane są przez podmiot odbierający odpady. Są one wywożone minimum trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy oraz piątki.

Należy pamiętać, że estetyka miejsca zbierania odpadów komunalnych zależy głównie od mieszkańców, którzy z niego korzystają. Pozostawianie odpadów wielkogabarytowych, remontowych w altanach śmietnikowych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie generuje nie tylko dodatkowe koszty systemu, ale również ma negatywny wpływa na estetykę całego terenu.

Źródło: UM Oświęcim
Grafika: vkingxl z Pixabay

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.
Pamiętaj, nie jesteś tu sam. Jakość komentarza, świadczy o kulturze osobistej komentującego.

Powrót na górę
The most visited gambling websites in The UK